Thursday, August 4, 2011

Minggu 31


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2011
MINGGU 31 (01 Aug 2011 – 05 Aug 2011)

Tarikh 01 Aug 2011
Hari Isnin
CUTI GANTIAN (1SUKAN, 1MURID)
Tarikh 02 Aug 2011
Hari Selasa
Kelas4K4
Masa(8.05-9.05)
SubjekPendidikan Moral
TajukBab 5 : Nilai Berkaitan Hak Asasi Manusia
Sub topicUnit 25: Menghormati Hak Wanita
BBMNota Bertulis (Kertas Mahjong)

Buku Teks Pendidikan Moral Tingkatan 4
Objektif P & PMendedahkan kepada pelajar tentang :

- Hak wanita yang diperuntukkan dalam undang-undang

-Tujuan penggubalan Dasar Wanita Negara.
Hasil

Pembelajaran
Pemikiran

-Menerima dasar wanita negara.Perasaan

-Menyedari pentingnya Dasar Wanita Negara kepada kaum wanita.Tingkah laku

-Mengamalkan nilai hormat kepada hak-hak wanita dan menyokong usaha pihak kerajaan dalam mengangkat martabat wanita.
AktivitiGuru memberi penerangan tentang tajuk yang diajar.

Pelajar memberi tindakbalas yang baik dan bertanya soalan yang tidak difahami.
Refleksi-Proses P&P berjalan dengan baik dan lancar.
Tarikh 02 Aug July 2011
Hari Selasa
Kelas6RS
Masa(9.25-10.25)
Subjek Pengajian Am Kertas 2
Jumlah Pelajar9 orang
TajukBahagian E: Menukar Teks Linear Kepada Teks Bukan Linear
ObjektifMemberi pendedahan kepada pelajar tentang cara menjawab soalan bahagian E.
AktivitiPenerangan

Soal Jawab
BBMBuku Rujukan Pengajian Am Oxford Fajar.
NilaiKerjasama
RefleksiProses P&P berjalan dengan lancar.
Tarikh 03 Aug 2011
Hari Rabu
Kelas4K7
Masa(7.05-8.05)
SubjekPendidikan Sivik Kewarganegaraan
TajukTema 6 : Cabaran Masa Depan
Sub topikUnit 10 : Membina Budaya Kerja Cemerlang
BBMNota Bertulis (Kertas Mahjong)

Buku Teks Pendidikan Sivik Kewarganegaraan Tingkatan 4
Objektif P&PMenerangkan kepada pelajar tentang membina budaya kerja yang cemerlang kea rah kemakmuran negara yang merangkumi :

- Etika kerja

- Kualiti kerja

- Peningkatan ilmu dan kecekapan

- Penyelidikan dan pembangunan

- Rasuah sifar

- Kebajikan pekerja
Hasil

Pembelajaran
Pengetahuan Sivik

- Menjelaskan budaya kerja cemerlang.

- Menghuraikan kepentingan budaya kerja cemerlang.Kemahiran Sivik

- Mengamalkan budaya kerja cemerlang untuk kemajuan diri dan negara.Nilai Sivik

-Menghayati budaya kerja cemerlang

-Menghargai usaha meningkatkan budaya kerja cemerlang.
AktivitiGuru memberi penerangan tentang tajuk yang diajar.

Pelajar memberi tindakbalas yang baik dan bertanya soalan yang tidak difahami.
Refleksi-Proses P&P berjalan dengan baik dan lancar.
Tarikh 03 Aug 2011
Hari Rabu
Kelas4S5
Masa(10.55-11.55)
SubjekPendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
TajukTema 6 : Cabaran Masa Depan
Sub TopikUnit 10 : Membina Budaya Kerja Cemerlang
BBMNota Bertulis (Kertas Mahjong)

Buku Teks Pendidikan Sivik Kewarganegaraan Tingkatan 4
Objektif P& PMenerangkan kepada pelajar tentang membina budaya kerja yang cemerlang kea rah kemakmuran negara yang merangkumi :

- Etika kerja

- Kualiti kerja

- Peningkatan ilmu dan kecekapan

- Penyelidikan dan pembangunan

- Rasuah sifar

- Kebajikan pekerja
Hasil

Pembelajaran
Pengetahuan Sivik

- Menjelaskan budaya kerja cemerlang.

- Menghuraikan kepentingan budaya kerja cemerlang.Kemahiran Sivik

- Mengamalkan budaya kerja cemerlang untuk kemajuan diri dan negara.Nilai Sivik

-Menghayati budaya kerja cemerlang

-Menghargai usaha meningkatkan budaya kerja cemerlang.
AktivitiGuru memberi penerangan tentang tajuk yang diajar.

Pelajar memberi tindakbalas yang baik dan bertanya soalan yang tidak difahami.
Refleksi-Proses P&P berjalan dengan baik dan lancar.
Tarikh 04 Aug  2011
Hari Khamis
Kelas4K4
Masa(8.05-9.05)
SubjekPendidikan Moral
TajukBab 5 : Nilai Berkaitan Hak Asasi Manusia
Sub topicUnit 26 : Pekerja Nadi Negara
BBMNota Bertulis (Kertas Mahjong)

Buku Teks Pendidikan Moral Tingkatan 4
Objektif P & PMenerangkan kepada pelajar tentang :

- Bagaimana mengenal pasti pihak yang boleh dihubungi untuk melindungi dan memperjuangkan hak pekerja.

-Mengetahui hak-hak seorang pekerja.

-Menunjukkan cara menghargai dan mengiktiraf jasa dan sumbangan pekerja.

-Menunjukkan sokongan terhadap usaha pelbagai pihak dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan pekerja.
Hasil

Pembelajaran
Pemikiran

-Menyatakan cara-cara bagaimana ketiga-tiga pihak meningkatkan mutu perkhidmatan pekerja.Perasaan

-Menyedari pentingnya peranan pelbagai pihak bagi meningkatkan mutu perkhidmatan pekerja.Tingkah laku

-Menyokong usaha pelbagai pihak dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan pekerja.
AktivitiGuru memberi penerangan tentang tajuk yang diajar.

Pelajar memberi tindakbalas yang baik dan bertanya soalan yang tidak difahami.
Refleksi-Proses P&P berjalan dengan baik dan lancar.
Tarikh 04 Aug  2011
Hari Khamis
Kelas4S1
Masa(9.25-10.25)
SubjekPendidikan Moral
TajukBab 5 : Nilai Berkaitan Hak Asasi Manusia
Sub topicUnit 26 : Pekerja Nadi Negara
BBMNota Bertulis (Kertas Mahjong)

Buku Teks Pendidikan Moral Tingkatan 4
Objektif P & PMenerangkan kepada pelajar tentang :

- Bagaimana mengenal pasti pihak yang boleh dihubungi untuk melindungi dan memperjuangkan hak pekerja.

-Mengetahui hak-hak seorang pekerja.

-Menunjukkan cara menghargai dan mengiktiraf jasa dan sumbangan pekerja.

-Menunjukkan sokongan terhadap usaha pelbagai pihak dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan pekerja.
Hasil

Pembelajaran
Pemikiran

-Menyatakan cara-cara bagaimana ketiga-tiga pihak meningkatkan mutu perkhidmatan pekerja.Perasaan

-Menyedari pentingnya peranan pelbagai pihak bagi meningkatkan mutu perkhidmatan pekerja.Tingkah laku

-Menyokong usaha pelbagai pihak dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan pekerja.
AktivitiGuru memberi penerangan tentang tajuk yang diajar.

Pelajar memberi tindakbalas yang baik dan bertanya soalan yang tidak difahami.
Refleksi-Proses P&P berjalan dengan baik dan lancar.
Tarikh 04 Aug  2011
Hari Khamis
Kelas4S3
Masa(10.55-11.55)
SubjekPendidikan Sivik Kewarganegaraan
TajukTema 5 : Malaysia Negara Berdaulat
Sub TajukUnit 9 : Peruntukan Utama Perlembagaan Malaysia
BBMNota Bertulis (Kertas Mahjong)

Buku Teks Pendidikan Sivik Kewarganegaraan Tingkatan 4
Objektif P&PMenerangkan kepada pelajar tentang peruntukan utama perlembagaan Malaysia dari aspek :

- Bahasa

- Agama

- Ekonomi

- Kewarganegaraan

- Hak Asasi : Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak.
Hasil

Pembelajaran
Pengetahuan Sivik

- Menerangkan peruntukan utama Perlembagaan Malaysia.

- Menghuraikan batasan hak dan tanggungjawab sebagai warganegara.Kemahiran Sivik

- Mempertahankan kedaulatan Pelembagaan Malaysia

Nilai Sivik

-Mentaati Perlembagaan Malaysia.
AktivitiGuru memberi penerangan tentang tajuk yang diajar.

Pelajar memberi tindakbalas yang baik dan bertanya soalan yang tidak difahami.
Refleksi-Proses P&P berjalan dengan baik dan lancar.
Tarikh 05 Aug 2011
Hari Jumaat
Kelas4K7
Masa9.40-10.40
SubjekPendidikan Moral
TajukBab 5 : Nilai Berkaitan Hak Asasi Manusia
Sub TopikUnit 26 : Pekerja Nadi Negara
BBMNota Bertulis (Kertas Mahjong)

Buku Teks Pendidikan Moral Tingkatan 4
Objektif P& PMenerangkan kepada pelajar tentang :

- Bagaimana mengenal pasti pihak yang boleh dihubungi untuk melindungi dan memperjuangkan hak pekerja.

-Mengetahui hak-hak seorang pekerja.

-Menunjukkan cara menghargai dan mengiktiraf jasa dan sumbangan pekerja.

-Menunjukkan sokongan terhadap usaha pelbagai pihak dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan pekerja.
Hasil

Pembelajaran
Pemikiran

-Menyatakan cara-cara bagaimana ketiga-tiga pihak meningkatkan mutu perkhidmatan pekerja.Perasaan

-Menyedari pentingnya peranan pelbagai pihak bagi meningkatkan mutu perkhidmatan pekerja.Tingkah laku

-Menyokong usaha pelbagai pihak dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan pekerja.
AktivitiGuru memberi penerangan tentang tajuk yang diajar.

Pelajar memberi tindakbalas yang baik dan bertanya soalan yang tidak difahami.
Refleksi-Proses P&P berjalan dengan baik dan lancar.
Tarikh05 Aug  2011
Hari Jumaat
Kelas6RS
Masa(10.40-11.40)
Subjek Pengajian Am Kertas 2
Jumlah Pelajar9 orang
TajukBahagian C : Teks Kefahaman
ObjektifMelatih pelajar menjawab soalan dengan teknik yang betul.
AktivitiPenerangan

Soal Jawab
BBMKertas soalan latihan
NilaiKerjasama dan menghormati
RefleksiProses P&P berjalan dengan lancar .

1 comment:

Hj Rambli Zainudin said...

Tahniah. Saya mendapati RPH cikgu lengkap dan kemas kini sehingga minggu ke 31. Perbaiki refleksi untuk lebih informatif.

Post a Comment